การเมืองแย่ จนไม่อาจฝันถึงอนาคตที่ดี

ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะมาถึงจุดนี้ จุดที่เด็กวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา จะรวมตัวกันเพื่อความหวังในอนาคตของพวกเค้า จนทำให้ตอนนี้การเมืองคือเรื่องของทุกคน และการเมืองคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

โดยถึงแม้ว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา การเมืองไทยนั้น จะถูกแบ่งออกเป็นฝ่าย แบ่งสี แบ่งเสื้อ และเกิดการรัฐประหารขึ้น จนทำให้หลายคนเบื่อและไม่อยากจะสนใจการเมืองอีกต่อไป เพราะไม่ว่าสื่อที่ออกมาจะพยายามรณรงค์ให้เป็นว่า ประเทศไทยของเรานั้น

จะเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใด แต่ในด้านของความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นเช่นนั้น ยิ่งนานวันเข้าทุกอย่างเหมือนเดินถอยหลัง และกำลังจะถอยหลังไปจนล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เราเคยนำหน้าเค้าด้วยซ้ำ

มันจึงทำให้เกิดการแสการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ ภาพของเยาวชน วัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่ ทำให้เราตระหนักว่า พวกเค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองอย่างเต็มตัวตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียด้วยซ้ำ ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อนที่จะเริ่มสนใจการเมืองก็คงเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือวัยทำงานไปแล้ว

มีเด็กในวัยมัธยมหลายคนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงบนโลกออนไลน์ หรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อพูดถึงปัญหาของสังคมและการเมือง เพื่อหวังว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน หรือแม้แต่ผู้ใหญ่จะมองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจ ระบบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อทวงถึงความมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นั้น มีผลกระทบกับคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติแบบโดยตรง เพราะในเวลานี้นั้นโลกปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ทำให้การรับรู้ของเยาวชนนั้นสื่อสารและเสพสื่อเข้าไปอย่างรวดเร็ว

ซึ่งในสมัยก่อนนั้น ระหว่างคำว่าการเชื่อฟังกับความเคารพ มันไม่ได้ถูกแยกกันอย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันนั้น เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เด็กเริ่มที่จะคิดเป็น

เริ่มตั้งคำถาม เริ่มรู้จักคำว่าอิทธิพล และเข้าใจถึงคำว่าสังคมแห่งการกดขี่ จึงทำให้คำว่าต้องเชื่อฟัง และสั่งให้เด็กทุกคนต้องเงียบไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปกับเยาวชนรุ่นใหม่นี้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำและแก้ไข คือต้องสอนให้เด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณ

หรือตั้งคำถามเป็น และให้เค้าได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในแบบวัยของเค้า ไม่ใช่สั่งให้เด็กเชื่อฟังโดยที่การเมืองเรายังใช้ระบบการกดขี่และกุมอำนาจแบบนี้ เพราะเชื่อเถอะว่าสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่จะให้มาฆ่าแกงกันได้ง่ายๆและให้มันจบไปเหมือนเหตุการณ์เมื่อครั้ง 14 ตุลาคม 2516

 

สนับสนุนโดย  วิธีเล่นหวยหุ้นมือใหม่